Medlemsavgift 2019

Snart dax att betala medlemsavgiften i KPK, avgifter nedan gäller för 2019 och skall betalas senast 2018-11-30:

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 473-0834, ange namn vid betalning! Det går även bra att betala via Swish 123 036 85 14.

Fullbetalande senior: 600kr/år

Förstaårs-medlem senior: 500kr/år (ansökan efter 1:a sept 400kr)

Junior (15-18år): 400kr

Familjerabatt 20% för medlemmar som bor på samma adress.

Som medlem har du tillgång till klubbens anläggningar på Dammängens skyttecentrum och kan delta i klubbens skjutningar i Duveholmshallen. Nytt sedan hösten -16 är att banhyra på 50kr/skjutpass på 1h numera ingår i medlemsavgiften. Du omfattas av ansvars- och olycksfallsförsäkringar genom Svenska Pistolskytteförbundet och får tidningen Nationellt Pistolskytte (NP).

Måltavlor och klisterlappar ingår i också medlemsavgiften.

GDPR:

Katrineholms pistolklubb behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. På datainspektionens hemsida kan du lästa mer om denna. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/
I och med att du betalar medlemsavgiften godkänner du också att Katrineholms pistolklubb, Södermanlands pistolskyttekrets och Svenska pistolskytteförbundet behandlar dina personuppgifter i erforderlig utsträckning för att fullgöra sina åtaganden mot dig som medlem.
För ytterligare information se www.pistolskytteforbundet.se