Föreningsintyg

Ändringar i polisens regler för vapenlicenser gör att nya krav på aktivitetsnivå och dokumentation av aktivitet ställs vid ny/förnyelse av licenser. Det finns mycket kring detta på förbundets hemsida för den som vill läsa mer om bakgrunden, kolla framförallt på dokument ”SPSF Riktlinjer avseende ny FAP och licensintyg” som går att ladda ner här.

Kraven gäller vid förnyelse av femårslicenser och vid köp av nya vapen och innebär  i korthet att skytten skall skjuta 2ggr/månad senaste 6 månader för första licens och 1ggr/månad senaste 6 månader vid förnyelse/ytterligare vapen. Har man flera vapen ökar kravet på aktivitet.

Dokumentation kan göras i den loggbok som förbundet tagit fram eller på jämförbart sätt.

När du som medlem önskar ett aktivitetsintyg skall du skicka in följande till styrelsen:

  • ett ifyllt föreningsintyg i senaste version (funkar inte länken prova  https://polisen.se och leta dig fram)
  • en kopia på aktivitetslogg eller motsvarande.

Maila helst dokumenten!

När styrelsen utfärdat föreningsintyg skickas dessa direkt till polisen så du kan göra din ansökan på nätet och skicka oss ditt diarienummer också!

Klubben säljer Skytteloggboken Pris 120kr!