Web-sida 2020 – hjälp

På stora skärmar ser hemsidan ut så här! Meny har fyra rubriker:

  • Om KPK – här finns all info om klubben, skjuttider och annat
  • Bokning – sidor för bokning av skjuthall etc – kräver inloggning!
  • Ny skytt? – Info för de som inte är medlemmar än
  • Klubbkalender – planerade aktiviteter.
Hjälp 1
Hjälp för hemsidelayout 2020

Använder du en mindre skärm ändras menyraden till en knapp och när du klickar på den så öppnas hela menyträdet och du kan lätt gå vidare!

Inloggning, länkar och kommande aktiviteter ligger då längre ner.

Hjälp2
Hjälp för hemsidelayout 2020