Styrelse och funktioner

Ordförande Joakim             ordforande@kpkskytte.com

Sekreterare Jimmy              sekreterare@kpkskytte.com

Kassör Kim                          kassor@kpkskytte.com

Ledamöter Janne och Jano

Suppleanter Tomas och Johan

Du kan maila till alla i styrelsen genom följande adress:         styrelse@kpkskytte.com

Övriga funktioner i klubben:

Banchef Tomas                                                                            ban_sakerhet@kpkskytte.com

Utbildningsansvarig Joakim                                                        utbildning@kpkskytte.com

Materialförvaltare Johan                                                                 material@kpkskytte.com

Webmaster Tomas                                                                         webmaster@kpkskytte.com