Stadgar

Klubbens stadgar finner du här!

Stadgar KPK

De är identiska med förbundets normalstadgar!