Medlemskap

Är du inte medlem tidigare i KPK kolla här!

Medlemsavgiften i KPK är:

300kr/år

Medlemsavgift fastställdes på årsmöte 2023-03-19 och gäller för 2024! För 2023 är avgiften 260kr!

Avgift skall betalas senast 2022-11-30 för medlemskap kommande år.

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 473-0834, ange namn vid betalning! Det går även bra att betala via Swish 123 036 85 14.

Du omfattas också av ansvars- och olycksfallsförsäkringar genom Svenska Pistolskytteförbundet och får tidningen Nationellt Pistolskytte (NP).

Som medlem har du tillgång till klubbens anläggningar på Dammängens skyttecentrum och kan delta i klubbens skjutningar i Duveholmshallen. Från hösten -16 ingår banhyra på 50kr/skjutpass på 1h numera i medlemsavgiften.

Måltavlor och klisterlappar ingår i medlemsavgiften, ammunition betalar skytten själv.