Verksamhet och historia

Klubben har idag ca 50 medlemmar och vi välkomnar nya skyttar. Pistolskytte är en sport som passar både kvinnor och män i åldrar 15 – 70år.

Vi är anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet, http://www.pistolskytteforbundet.se/ och tillhör Södermanlands Pistolskyttekrets, http://www.sodermanlandspistolskyttekrets.se/

Presentation av de olika grenarna vi bedriver finner du på kommande sidor.

Före 1943 hette föreningen Västra Sörmlands Landstormsförenings Pistolskytteklubb, okänt när den bildades.

Den 16 februari 1944 beslöt man byta namn till Katrineholms Befälsutbildnings Pistolskytteklubb. På den tiden sköt man vid grusgropen Djulö allè och på skyttegillets korthållsbana. På denna tiden var skyttet mer av militär art, då skytteklubbarna var tätare knutna till försvaret än idag.

Den 9:e mars 1955 byter åter föreningen namn och nu bildas Katrineholms Pistolklubb.