Om vapenlicenser

För att kunna få licens på pistoler är det ett krav enligt lagen att man är aktiv medlem i en förening som bedriver skytte med den typen av vapen som man söker licens för.

Det är polisen som utfärdar licenser och för att bevisa medlemskap i förening används intyg om aktivt medlemskap (föreningsintyg).

Föreningar som är anslutna till Pistolskytteförbundet tillämpar följande regler:

Intyg om aktivt medlemskap utfärdas på styrelsemöte för vapengrupp C tidigast efter 6 månaders medlemskap och för övriga vapengrupper tidigast efter 12 månaders medlemskap. Du måste som ny skytt skjuta minsta 2 ggr/månad de sista 6 månaderna för att uppfylla de krav som polisen ställer på aktivitet. För förnyelse av 5 års licenser krävs skytte 1 ggr/månad.

Se även denna sida!

I samband med licensansökan kontrollerar polisen även brottsregister mm för att avgöra om sökande är lämplig som vapenägare.

För att kunna få licens krävs följande:

  • Giltigt behov av vapen, dvs tävlings- och träningsskytte
  • Minimiålder 18år
  • Aktiv medlem i förening minst 6 månader
  • Sökande skall inneha pistolskyttekortet (=gått kurs)
  • Sökande skall ha klarat skjutprov motsvarande guldmärke

Licenser som utfärdas gäller 5 år och skall efter det sökas om. Det innebär att ett nytt aktivitetsintyg krävs från föreningen.

Mer kan du läsa på Polisens hemsida:

http://www.polisen.se/sv/Service/Tillstand/Vapen/

Uppdatering 2016: Nya regler (s.k. FAP) för polisens tillståndsgivning anger vilken aktivitet som krävs för att klubbar skall utfärda intyg. I korthet: Ny skytt skall delta 2ggr/månad för att räknas som aktiv medan det