Uppehåll i onsdagsträningarna förlängt igen

Kommunen har meddelat att stängningen av idrottsanläggningar fortsätter för all verksamhet utom för ungdomar <15år pga Coronaspridning.

Skyttelokalen (och alla andra lokaler) är därför fortsatt nedstängda till och med 17:e januari 24:e januari.

Detta kommer nog inte som någon överraskning för någon som följer nyheterna men tråkigt är det såklart!

Vi återkommer med information efter nyårshelgerna!

Fortsatt träningsuppehåll i Duveholm

Den 5:e november beslutade KPK att pausa onsdagsträningarna baserat på region Sörmlands skärpta Corona riktlinjer. Dagen efter meddelade kommunen att Duveholmshallen är stängd för vuxenverksamhet av samma skäl.

Nu har stängning förlängts till 13:e december vilket innebär att vi stryker ytterligare träningar.

Vi återkommer med uppdateringar när vi närmar oss detta datum!

Medlemsavgift 2021

Höstmörker innebär att det återigen är tid att betala medlemsavgiften i KPK, så även i Corona tider!

Vid årsmötet 2020-03-08 beslutades att sänka medlemsavgiften och införa samma avgift för alla medlemmar: 500kr/år!

(Tidigare rabatter för nya skyttar, juniorer och familj togs bort!)

Sista betalningsdag är 2020-11-30.

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 473-0834, ange namn vid betalning! Det går även bra att betala via Swish 123 036 85 14.

Som medlem har du tillgång till klubbens anläggningar på Dammängens skyttecentrum och kan delta i klubbens skjutningar i Duveholmshallen. Banhyra på 50kr/skjutpass på 1h ingår i medlemsavgiften. Du omfattas av ansvars- och olycksfallsförsäkringar genom Svenska Pistolskytteförbundet och får tidningen Nationellt Pistolskytte (NP).

Måltavlor och klisterlappar ingår i också medlemsavgiften.

GDPR: Katrineholms pistolklubb behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. På datainspektionens hemsida kan du lästa mer om denna. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/ I och med att du betalar medlemsavgiften godkänner du också att Katrineholms pistolklubb, Södermanlands pistolskyttekrets och Svenska pistolskytteförbundet behandlar dina personuppgifter i erforderlig utsträckning för att fullgöra sina åtaganden mot dig som medlem. För ytterligare information se www.pistolskytteforbundet.se