Pistolskytte

En sida med länkar till pistolskytteförbundets sidor där de olika grenarna beskrivs.

Film om pistolskytte från Pistolskytteförbundet.

Precisionsskjutning:

Nya skyttar börjar med att lära sig grunderna i precisionsskytte. Här skjuter man lugnt på 25m med gott om tid att tänka på tekniken. För vissa skyttar förblir denna gren det viktigaste skyttet medan andra vill gå vidare med snabbare skytte.

/https://www.pistolskytteforbundet.se/om-pistolskytte/banskyttegrenar/precisionsskjutning/

 

Fältskjutning:

Näst största grenen i förbundet där man patrullvis går en runda i skogen och skjuter på olika stationer. Målen kan vara fasta under en skjuttid på 10 till 15 sekunder men de kan också dyka upp och försvinna, svänga fram/bort under skjuttiden. Snabbare skytte, mer omväxlande än precision.

https://www.pistolskytteforbundet.se/om-pistolskytte/faltskyttegrenar/faltskjutning/

Magnumfältskjutning:

Fältskjutning med grovkalibriga magnumvapen på längre avstånd, upp till ca 180m. Skjuttiderna är längre och ofta skjuter man i valfri skjutställning.

https://www.pistolskytteforbundet.se/om-pistolskytte/faltskyttegrenar/magnumfaltskjutning/

PPC:

Senaste tillskottet bland förbundets grenar. Ursprungligen en amerikansk polis gren som har civiliserats och ställer höga krav på precision från olika skjutställningar och avstånd. Skjuts bara med grovkalibriga pistoler/revolvrar.

https://www.pistolskytteforbundet.se/om-pistolskytte/banskyttegrenar/ppc/

    

Snabbskjutning:https://www.pistolskytteforbundet.se/om-pistolskytte/banskyttegrenar/snabbskjutning/

Militär snabbmatch: https://www.pistolskytteforbundet.se/om-pistolskytte/banskyttegrenar/militar-snabbmatch/

Nationell helmatch: https://www.pistolskytteforbundet.se/om-pistolskytte/banskyttegrenar/nationell-helmatch/

KPK organiserar inte luftpistolskjutning.