Ny skytt?

 

Ändrad intagning av nya medlemmar från november 2015:

Alla som är intresserade av att börja skjuta pistol i KPK skall maila sitt intresse tillsammans med en kort beskrivning av sig själva till ordforande@kpkskytte.com som sätter upp personen på en väntelista.

Introduktionstillfällen för de som anmält sig intresserade hålls när tillräckligt antal intresserade finns. Anmälan krävs och avgift på 100kr/gång tas ut.

Kurs startar sedan för de som är fortsatt intresserade och omfattar ca 10 tillfällen!

Nästa kurs kommer preliminärt hållas hösten 2019.  Vi har tyvärr just nu svårt att få ihop de ideella timmar som krävs av klubbens medlemmar för att genomföra kurser. Arbete och pendling sätter käppar i hjulet!

Kurskostnad 2.000kr + 400kr i medlemsavgift + ammunition, ca 350kr.

Max 10 deltagare/år. Ordning på turlista bestämmer vilka som får platserna vid fler än 10 intresserade.

När kursen är slut i vår så slussas skyttarna in på onsdagsträningarna.

Övriga nya medlemmar:

  1. Tidigare medlemmar i KPK som inte har varit medlemmar föregående år skall ansöka om medlemskap på nytt!  Maila ordforande@kpkskytte.com för besked! (NYTT från 2017!)
  2. Skyttar som har licens och t.ex. flyttar hit från annan ort får börja efter att ha antagits enligt normal medlemsansökan. Maila ordforande@kpkskytte.com för besked!
  3. Skyttar som sedan tidigare har Pistolkort men saknar egen licens får komma direkt på onsdagar efter att ha antagits enligt normal medlemsansökan. Maila ordforande@kpkskytte.com för besked!
  4. Skyttar som skjutit tidigare men inte har tagit Pistolkortet får ställa sig på väntelista för nya skyttar.