Arbetsdagar på Dammängen

Det börjar närma sig besiktning av våra skjutbanor på Dammängen och därmed en del jobb med förberedelser.

Vi kommer i år försöka göra ett extra ryck att återställa det naturen har försökt återta i form av växtlighet på vallar och göra en del förbättringar som underlättar underhållet kommande år. Detta är möjligt tack vare Johan som jobbar dagligen med grävmaskiner som passar utmärkt för detta!

Boka därför den 17, 18 och 19:e september i kalendern. Det är då vi kommer göra de stora arbetena med vallar. Vi räknar med att vi behöver ett mindre antal personer per dag än vi brukar vara på städdagarna så vi behöver fördela ut medlemmar per dag.

Har du inte möjlighet att delta denna helgen så finns det jobb som kan göras vilka dagar som helst.

Skicka ett mail till kassor@kpkskytte.com vilka dagar som du kan hjälpa till!

Detaljplanering pågår för fullt och det som skall göras är mycket kopplat till skjutvallarna men också sätta upp varningsskyltar kring banan. Ett frågetecken som just nu är oklart är om vi måste göra åtgärder på tavelställ på 25m för att få det godkänt enligt de regler som gäller idag.

Kommunen kommer troligen avsluta jobben på banan med trädfällning och röjning av sly under denna veckan.

25m vall efter röjning av sly/träd på toppen
50m arbete pågår med trädfällning och röjning av sly