Förlängd stängning Duveholm

Onsdagsträningar i Duveholmshallen är fortsatt inställda t.om. 21 februari 7 mars. Ytterligare lättnader har införts för ungdomsidrott men lokalerna är fortsatt stängda för oss. Det är inte väl troligt att vi kan komma att träna som vanligt på ett tag med tanke på farhågor för en tredje Corona-våg men vi uppdaterar med info här på efterhand som nya besked kommer! (uppdaterad 2021-02-20).

Info om årsmöte och skytte 2021

I veckan har styrelsen haft möte och vi beslutade då att flytta årsmötet till preliminärt 8:e maj. Datum för årsmötet är ca 2 månader senare än normal och det beror givetvis på situationen med Corona och de regler/riktlinjer som finns från regering och Folkhälsomyndigheten.

Ändras situationen kan vi komma att ändra datum.

Förbundet utfärdade redan förra året skrivningar kring vad som är tillåtet i detta avseende, se länk.

Årsberättelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att tas fram som vanligt och skickas ut i början av mars till alla medlemmar via e-post.

Medlemmar har möjlighet att lämna “motioner” (förslag) till årsmötet för beslut, detta skall göras genom att skicka e-post till styrelsen styrelse@kpkskytte.com senast 1:a mars!

Onsdagsträningar i Duveholmshallen är fortsatt inställda t.om. 7 februari. Lättnader har införts för ungdomsidrott men lokalerna är fortsatt stängda för oss. Det är inte troligt att vi kan komma att träna som vanligt på ett tag till men vi uppdaterar med info här på efterhand som nya besked kommer!

Uppehåll i onsdagsträningarna förlängt igen

Kommunen har meddelat att stängningen av idrottsanläggningar fortsätter för all verksamhet utom för ungdomar <15år pga Coronaspridning.

Skyttelokalen (och alla andra lokaler) är därför fortsatt nedstängda till och med 17:e januari 24:e januari.

Detta kommer nog inte som någon överraskning för någon som följer nyheterna men tråkigt är det såklart!

Vi återkommer med information efter nyårshelgerna!