Så här gör du

Alla som är intresserade av att börja skjuta pistol i KPK skall maila sitt intresse tillsammans med en kort beskrivning av sig själva till ordforande@kpkskytte.com som sätter upp personen på en väntelista.

Introduktionstillfällen för de som anmält sig intresserade hålls när tillräckligt antal intresserade finns. Anmälan krävs och avgift på 100kr/gång tas ut.

Kurs startar sedan för de som är fortsatt intresserade och omfattar ca 10 tillfällen!

Nästa kurs kommer preliminärt hållas hösten 2020.

Kurskostnad 2.000kr + 400kr i medlemsavgift + ammunition, ca 350kr.

Max 10 deltagare/år. Ordning på turlista bestämmer vilka som får platserna vid fler än 10 intresserade.

När kursen är slut i vår så slussas skyttarna in på onsdagsträningarna.

Övriga nya medlemmar:

  1. Tidigare medlemmar i KPK som inte har varit medlemmar föregående år skall ansöka om medlemskap på nytt!  Maila ordforande@kpkskytte.com för besked!
  2. Skyttar som har licens och t.ex. flyttar hit från annan ort får börja efter att ha antagits enligt normal medlemsansökan. Maila ordforande@kpkskytte.com för besked!
  3. Skyttar som sedan tidigare har Pistolkort men saknar egen licens får komma direkt på onsdagar efter att ha antagits enligt normal medlemsansökan. Maila ordforande@kpkskytte.com för besked!
  4. Skyttar som skjutit tidigare men inte har tagit Pistolkortet får ställa sig på väntelista för nya skyttar.