Är du helt ny?

Alla som är intresserade av att börja skjuta pistol i KPK skall maila sitt intresse tillsammans med en kort beskrivning av sig själva till ordforande@kpkskytte.com som sätter upp personen på en väntelista. Innan du gör det läs dock hela denna sidan!

Introduktionstillfällen för de som anmält sig intresserade hålls när tillräckligt antal intresserade finns. Anmälan krävs och avgift på 100kr/gång tas ut.

Kurs startar sedan för de som är fortsatt intresserade och omfattar ca 10 tillfällen!

Nästa kurs hålls när tillräckligt antal intresserade har anmält sig, troligtvis våren 2023.

Passar pistolskyttesporten dig?

Våra erfarenheten säger oss att du troligtvis inte är en lagidrottare utan gillar koncentrations och tekniksporter som är individuella! Du tävlar oftast med dig själv och dina framsteg beror i slutändan bara på ditt intresse och arbete.

Under grundkursens 6 tillfällen ska du kunna närvara vid minst 5 tillfällen. Därefter ska du ha tid att skjuta minst 2 gånger/månad. Fundera igenom arbete, barn, familjesituation plus andra hobbys. Pistolskytte kräver regelbunden träning för att lyckas. Du skall delta aktivt i klubbens verksamhet och bidra till en livaktig klubb! Det innebär också gräsklippning och annat underhåll av våra skjutbanor. Du får då återbetala de ideella timmar vi har investerat i dig!

Det kostar en del att skjuta pistol. Kurskostnad är 2.350kr, medlemsavgiften 500kr/år och ammunition för träning 35kr/ gång. Vi tror/förväntar oss att du vill ha ett eget vapen för det ökar dina möjligheter att träna och tävla betydligt. Klarar du inköp av vapen, vapenskåp och tillbehör på 15.000kr inom ett år?

När du har eget vapen kommer din utveckling accelerera om du lägger ner tid. Att äga vapen innebär dock att din licens måste förnyas vart 5:e år och det i sig kräver att du är aktiv utan uppehåll. Läs mer om licenser här.

Vi vill inte skrämma bort intresserade men tycker ändå det är rätt mot dig att beskriva vad det innebär för de flesta att nå en rimlig nivå på sitt pistolskytte. Kommer man inte dit så tröttnar väldigt många!

Är du bara intresserad av att skaffa en cool pistol – glöm skyttesporten, du orkar aldrig fram!!!!