Dags för medlemsavgift!

Så var det dags igen! Medlemsavgiften för 2022 skall betalas innan 2021-11-30.

Vid årsmötet 2021-05-08 beslutades att sänka medlemsavgiften igen, nu till endast 260kr/år!

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 473-0834, ange namn vid betalning! Det går även bra att betala via Swish 123 036 85 14.

Som medlem har du tillgång till klubbens anläggningar på Dammängens skyttecentrum och kan delta i klubbens skjutningar i Duveholmshallen. Du omfattas av ansvars- och olycksfallsförsäkringar genom Svenska Pistolskytteförbundet och får tidningen Nationellt Pistolskytte (NP).

Måltavlor och klisterlappar ingår i också medlemsavgiften.

GDPR: Katrineholms pistolklubb behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. På datainspektionens hemsida kan du lästa mer om denna. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/ I och med att du betalar medlemsavgiften godkänner du också att Katrineholms pistolklubb, Södermanlands pistolskyttekrets och Svenska pistolskytteförbundet behandlar dina personuppgifter i erforderlig utsträckning för att fullgöra sina åtaganden mot dig som medlem. För ytterligare information se www.pistolskytteforbundet.se