Påminnelse medlemsavgifter

Här kommer en liten påminnelse för de som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2019.

Detta skall vara gjort senast sista november – gör det direkt så glömmer du det inte – vi har Swish!!!

Se länk: https://www.kpkskytte.com/?p=1691