Medlemsavgift 2021

Höstmörker innebär att det återigen är tid att betala medlemsavgiften i KPK, så även i Corona tider!

Vid årsmötet 2020-03-08 beslutades att sänka medlemsavgiften och införa samma avgift för alla medlemmar: 500kr/år!

(Tidigare rabatter för nya skyttar, juniorer och familj togs bort!)

Sista betalningsdag är 2020-11-30.

Medlemsavgiften betalas till bankgiro 473-0834, ange namn vid betalning! Det går även bra att betala via Swish 123 036 85 14.

Som medlem har du tillgång till klubbens anläggningar på Dammängens skyttecentrum och kan delta i klubbens skjutningar i Duveholmshallen. Banhyra på 50kr/skjutpass på 1h ingår i medlemsavgiften. Du omfattas av ansvars- och olycksfallsförsäkringar genom Svenska Pistolskytteförbundet och får tidningen Nationellt Pistolskytte (NP).

Måltavlor och klisterlappar ingår i också medlemsavgiften.

GDPR: Katrineholms pistolklubb behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. På datainspektionens hemsida kan du lästa mer om denna. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/ I och med att du betalar medlemsavgiften godkänner du också att Katrineholms pistolklubb, Södermanlands pistolskyttekrets och Svenska pistolskytteförbundet behandlar dina personuppgifter i erforderlig utsträckning för att fullgöra sina åtaganden mot dig som medlem. För ytterligare information se www.pistolskytteforbundet.se