Fortsatt träningsuppehåll i Duveholm

Den 5:e november beslutade KPK att pausa onsdagsträningarna baserat på region Sörmlands skärpta Corona riktlinjer. Dagen efter meddelade kommunen att Duveholmshallen är stängd för vuxenverksamhet av samma skäl.

Nu har stängning förlängts till 13:e december vilket innebär att vi stryker ytterligare träningar.

Vi återkommer med uppdateringar när vi närmar oss detta datum!